АНАТЕМА на папата и папистите!ДЕЛАТА на папските шпиони от папската организация “Pro Oriente” имаща за цел да имплантира папски шпиони в Православната Църква

- Защо Синод-К (и по-точно лицата - Хрисостомос Маньотис и Фотиос Мандалис и др от тяхната група в Синода) преследва Истински Православни Свещеници – както в Гърция, така и в Румъния и другаде и разиграва цирк че уж има власт да ги „низвергне” ако се отделят от техния еретически киприянитски Синод-К или ако не се присъединят към тяхната ерес?

- Защо Синод-К (и по-точно Маньотис и Мандалис и др от тази група) преследва Истински Православни Християни – и ги заплашва с проклятия – като по този начин ги изнудва и потъпква техните човешки права на избор - изнудва да приемат именно техните лъже-тайнства – а не Тайнствата на Свещеник когото миряните сами си изберат?

- ОТ КОГО Синод-К получават подкрепа така без страх да потъпкват законите на Европейския съюз за правата на човека и свободния религиозен избор?

- Защо в Синод-К се извършва смесени бракове между техните „православни” и Московската Патриаршия и даже Папската ерес и се извършва папско „кръщение” с обливане в продължение на повече от 10 години?

- Защо Истинни Православни Християни са видяли Хрисостом Маньотис в канцеларията на новокалендарния икуменист „архиеп.” Христодулос (докато той беше жив) и защо никой от Синода на Хрисостом (днес Калиник) толкова години не отговаря на въпроса:
”Каква работа е имал Хр. Маньотис в канцеларията на еретика Христодул и папски агент от папската организация “
Pro Oriente” имаща за цел да имплантира папски шпиони в Православната Църква?”

- Каква е целта на посещението на Хрисостом Маньотис в канцеларията на новокалендарния икуменист „патриарх.” Вартоломей и защо никой от Синода на Калиник не отговаря на въпроса:
”Каква работа имал Хр. Маньотис в канцеларията на еретика Вартоломей и папски агент от папската организация “
Pro Oriente” имаща за цел да имплантира папски шпиони в Православната Църква?”
 Всичките
тези въпроси
, драги братя и сестри, имат един единствен отговор!
Защото всички те са логични резултати от една обща причина, от която всички те се пораждат.
Коя е тази една обща причина? Кой е този един общ отговор?
- Някои лица искат тази причина да остане тайна, а този отговор – неразкрит.
Но ние – ей сега, с Божия помощ и наше усърдие –
лесно и просто ще ги разкрием!

Призовават се към обществена ответственост лицата
- Хрисостомос Маньотис
и
- Фотиос Мандалис
за системна злоупотреба с обществено положение,
като представят себе си уж че са „православни епископи”,
тези лица обществено вършат скандални действия в шаблонен стил (някои от които са изброени по-горе а други все още не са). С това те предизвикват скандал не само в гръцкото но и в международното общество и основателното подозрение, че служат на папската организация “
Pro Oriente” имаща за цел да имплантира свои шпиони в Православните среди (като Христодулос, като Вартоломей, като Никодим Ротов и много други известни нейни агенти).
За да снемат от себе си това справедливо подозрение, споменатите лица обществено се призовават да се оправдаят, като
всеки от тях лично публично възвести:
- АНАТЕМА на Римския папа и папизма!
 
Това леко средство им се дава като удобна възможност най-лесно и просто да дадат първо доказателство че те НЕ СА (профанни или редовни)
агенти на споменатата папска организация
ДАТА на тази публикация: 8/21 | Септ | 2014


Призовават се ВСИЧКИ:
а) Истинни Православни Свещеници – и всички които твърдят че са такива
б) Истинни Православни миряни – и всички които твърдят че са такива
Да прекратят всякакво молитвено общение с лицата

- Хрисостомос Маньотис
и
- Фотиос Мандалис,
които представят себе си уж че са „православни епископи” докато тези лица публично предадат на анатема Римския папа.

ПОЯСНЕНИЕ: ВСЕКИ Православен Епископ или Свещеник Е ЗАДЪЛЖЕН да даде Православно изповедание на вярата ВСЕКИ път когато такова му бъде поискано – в противен случай той НЕ Е Православен а само се прикрива като такъв (1Пет.3:15)
Този Клирик (Епископ или Свещеник), който наистина е Православен –
щом обществено му се поиска изповедание на вярата -
и всеки път щом това изповедание му се поиска
той нито за миг не би се поколебал да каже публично

АНАТЕМА на папата и папистите!
За този който наистина е Православенняма НИКАКВА пречка да даде такова изповедание – НИКОГА и под НИКАКЪВ предлог или причина!
НО! – само за Православния не е пречка! – и Православните Християни ВИНАГИ така са разкривали шпионите на “
Pro Oriente”: Шпионите избягват това просто Православно Изповедание и започват да многословят, започват да се отклоняват, започват да се извъртат, та чрез многословие или по друг начин да прикрият че ИЗБЯГВАТ да произнесат публично пет думи (1Кор.14:19):
АНАТЕМА на папата и папистите!

Това че те не са православни, се вижда веднага от факта, че паднаха в ереста киприянизъм официално.
Но нека поне да докажат, че всичко онова, което вършат (виж по-горе),
е по друга причина а не че те са папски слуги – шпиони от
Pro Oriente!
Те могат и да се отклоняват от лично публично изповедание, като се прикриват зад Синода им. Това, и всяко друго прикриване и отклоняване от изповедание, също би изобличило тяхната принадлежност или зависимост от организацията.
За да докажат, че те действително не са папски слуги – начинът е прост – нека всеки един от тях лично и публично да изкаже 5 прости думи:
АНАТЕМА на папата и папистите!

ЗАБЕЛЕЖКА: Този призив е изпратен по електронната поща до всички членове на Синод-К, които са декларирали официално че имат електронен адрес, в това число – и на Хрисостомос Маньотис и Фотиос Мандалис.

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ВСИЧКИ:
Международна Инициативна Обществена Комисия Истинни Православни Християни (Клирици и миряни) избра Православния Свещеник иеромонах Иоан (Василевски) за свой Председател и му възложи отговорността да проследява редовно събитията свързани с действията на посочените по-горе заподозряни лица, както и на някои определени техни пратеници, чиито имена по временно решение засега се държат в секрет. 

ФАКТ: Колкото повече Калиник и другите гонители като него ни преследват – толкова повече те превръщат нас Истинските Свещеници –
в най-търсените Свещеници на Света!

 


 

С всяко тяхно действие – те просто потвърждават моите предвиждания.
И това става – с Божия помощ, разбира се!


Също както в моята книга „Пътят на верните днес”, която съдържа предвиждания за техните действия и който я е чел, знае че до днес всичко се е изпълнило по буква.
И така – очаквайте
Вивисекция на умирането!
 


 

Прочетете повече

| EN | RU | GR | BG |

КОЕ действие е от Дух Светий – и кое от човеците?
Страшно Божие знамение

свържете се с нас >>>

EN | RU | GR | RO | SR | BG


 

 
 

 

 
 

Contact us
EN|RU|GR|RO|SR|BG

 
   

 


ANATHEMA
on the cyprianites
!

| EN | RU | GR | BG |


Download as PDF

| EN | RU | GR | BG |

 
 

 
          
The Defrocking of Cyprian
of Oropos

 

Download as PDF (GR doc)

 
 
 

 
 

       
Which action is
of the Holy Spirit -and which action
is of men?

Scary sign of God
Deposed and anathematized for heresy, Cyprian died unrepentant, his body became a bone – they were unable
even to close his mouth
What a scary sight!


 EN | RU | GR | BG 

 
 

 
 

       
How and Why
the Assemblage 

Is Trying to Judge Someone 
Who Does not Belong To It (Psalms.26:5)

Self-appointed judges, impostors dressed in bishop clothes are trying by fear to keep their priests from leaving and to manipulate their consciences. (The cited here is not an isolated case! The assemblage persecutes only Orthodox 
Priests
  and laymen
as well!)

 EN | RU | GR | BG
 

 
 

 
 

       
Kallinikos and the Others With Him -
Have not Canonical Ordinations!


Notice now the official confession of Kallinikos Sarandopoulos - that he himself and the others with him – have not canonical ordination! (to wit by his own admission he de facto is
not a bishop
!
So – those, who commemorate him - WHOM actually commemorate???...

Download as PDF
 EN | RU | GR | BG

 
 

 
 

       
The HERESY of Kallinikos  

= war against repentance,
= war against Salvation:
- this heresy teaches that supposedly the heretics had no need of REPENTANCE and that allegedly they could be accepted into the Church only with confession of the Orthodox faith. The HERESY of Kallinikos - this is a war against the very foundations of Christianity !

Download as PDF

EN | BG

 
 

 
         
TO the 7,000 men
whom God

has left Himself

and who did not bend
their
knee to the idols
and did not kiss them
with
their mouth
(3
Kings
.19:14-18).

 EN | GR

Download as PDF
 EN | BG
 
 
 

 
         
The perver
sion
of the
Church
G
OC
Greece

 EN | GR

Download as PDF
 EN | GR | BG
 
 
 

 
 

       
"The Sixth Point"
Do NEVER believe the apostates from the Synod-K
– whatever they tell you, whatever "documents" they show you – because they are SHAMELESS LIARS (Photius Marathon and others)!
EN | BG

Download as PDF

 EN | BG

 
 
 

 
 

Contact us
EN|RU|GR|RO|SR|BG

 
   
 

 

 
 

 
  

 

Copyright © 2014 www.gocnews.info All Rights Reserved.
 

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape