МАТЕИЗМЪТ Е ЕРЕС!
След падението на Калиник Сарандопулос в ереста киприянизъм, еретици-матеити правят циркови трюкове (бесовска извратливост), за да съблазнят малкото останали Истинни Православни в ереста матеизъм.

 
През 2015 година лъже-архиепископът матеевец Стефанос от Атина изпрати при нас своя посланичка "апостолеса" Мария да се опитва да ни съблазни духовно и привлече към него.
Прилагам тук моя отговор - с една две малки добавки, които са известни на матеевците, но те са нужни на някой който не знае за какво става дума - за да му стане ясно.

След като дадох този заслужен и напълно достатъчен мой отговор (който следва по-долу), посочения в настоящото писмо "чичо" Стефанос от Атина изчезна - и сега нито неговата "апостолеса", нито самият той се появява пред очите ни и не могат да бъдат намерени
дори през деня с фенер! (((-:

Затова аз нямам намерение да излагам публично всички матеевски измами в сайта
GOC-NEWS! Той и компаньоните му и без това знаят, че съм много добре информиран! (обикновено матеевците обичат да оперират там, където хората не са информирани – така че те да могат да лъжат необезпокоявани, без да рискуват да бъдат изобличени.) Но "чичо" Стефанос и компаньоните му знаят, че съм много добре информиран за всичките им измами и винаги ги бия по лицето С ФАКТИ!
И в същото време те са спокойни, защото те знаят: Нямам време повече да се занимавам с матеевски глупости
- а също и не желая да цапам сайта GOC-NEWS с матеевските измами и глупости. Вместо това предпочитам:
(а) да публикувам само настоящия достоен и напълно достатъчен мой отговор (който следва по-долу), и
(б) сайта, за да остане, тъй като е!...

Прочетете повече >>>>>
| EN | RU | GR | BG |

Изтеглете като PDF
| EN | RU | GR | BG |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Мария,

Ти имаш най-хубавото име в света – а сега ни предлагаш най-голямата глупост, която ти (или някой друг зад гърба ти) е могъл да измисли!
И така – какъв е тоя урок по глупост, който ти се опитваш да "ни учиш" нас сега? (((-:

Ти искаш от нас – НИЕ, истинните Православни Християни, които винаги сме принадлежали към Църквата, които нищо не сме изменили – сега изведнъж да излезем от Църквата и да паднем в ереста на матеизма!
Защо да направим тази глупост? По каква причина???...
- Защото Калиник излязъл от Църквата и паднал в ереста киприянизъм! И какво от това??? ... Калиник е Калиник и прави всяко безумие което му внуши сатаната. Значи ли това че ние трябва да правим друго безумие??? Каква крайна глупост и какво безумие си направила!!!
Ти си направила това безумие – и сега и на нас ни предлагаш да станем същите глупаци като теб! – да последваме твоите стъпки... (((-:

Понеже ти очевидно имаш големи затруднения с мисленето – затова сега ще ти обясня по точки:

1. През 2014 г. Калиник и всички негови „епископи” и болшинството негови „свещеници” излязоха от Светата Православна Църква и паднаха в ереста киприянизъм – Калиник направи модернизация на ереста киприянизъм и тази модернизация се нарича „калинишки киприянизъм”.

2. В Светата Православна Църква (в Гърция) останахме само ние – няколко Истинни Православни Свещеници и нашето паство от миряни – и това стана точно както преди 90 години (1924 г.) ВСИЧКИ „епископи” от гръцката църква излязоха от Църквата и паднаха в ереста икуменизъм. А в Църквата тогава останаха само няколко Свещеника и множество миряни. На тях именно Господ даде Св. Трето Божествено Явление на Св. Кръст Господен в Атина – за да покаже на цял свят че именно те са Неговата Църква.

Ти чувала ли си за това?
Сигурно си чувала – но си направо обезумяла от
твоята глупост плюс гордост – и затова днес, когато това събитие се е повторило, ти си решила да излезеш от Църквата (макар че и ти като нас си била в Църквата) – и да се хвърлиш с главата надолу в ереста на матеитите!!! Защо? Само защото Калиник и другите били направили същото като теб, но се хвърлили с главата надолу в друга ерес – в ереста киприянизъм!!!
Каква крайна глупост си направила! ...
Но ти не си спряла до тук, в твоята глупост. Не – ти освен глупост, си изпълнена още и с гордост и си въобразяваш че си направила „толкова умно” нещо – че сега тази твоя „умност” искаш да я пласираш и на нас!
(((-:

Защо през 1924 година Християните не направиха същата крайна глупост като твоята? Защо не казаха например: „Понеже Хризостом Пападопулос излезе от Църквата и падна в ереста икуменизъм – хайде сега и ние „умните” също да излезем от Църквата и да паднем в друга ерес – например, в ереста протестантизъм” – а?
Ако те бяха направили това, тогава и те щяха да постъпят толкова „умно” като теб! (((-:

3. Следващо пояснение. Напрегни сега всичкия си ум, с който разполагаш, за да разбереш това, което ще ти кажа сега! То е просто и обикновените хора го разбират лесно. Но ти не си на нивото на обикновените хора – и затова ще трябва да се напрегнеш много силно, за да успееш да разбереш тази проста очевидна истина. Ето – внимавай сега:

~ Матеитите СА ЕРЕТИЦИ! Защо? Защото изповядват, че уж „ереста икуменизъм не е ерес, а е разкол” – и че „се е развивала” от разкол към ерес!
Заради това еретическо изповедание матеитите СА ЕРЕТИЦИ!

~ А какво е православното изповедание?
Православното изповедание е, че ереста икуменизъм никога не е била „разкол” (както учат еретиците-матеити) а винаги е била ерес – още от самото начало, когато е била публикувана с патриаршеска Енциклика през 1920 година! Първата точка на тази ерес гласи: „да се приеме новият календар за съвместно молене на църквите”. И тук с думата „църкви” се именуват всички ереси.
Това не е разкол – както лъжливо и еретически учат еретиците-матеити!
Това е икуменизъм = най-еретическата ЕРЕС в историята на човешкия род!!!

Сега вече разбираш ли каква глупост изповядват твоите матеевци – или не?
Очевидно – "или не"
. Ето защо, обяснявам:
а) Разкол не може да се "печата, публикува"!
б) За отпечатване и публикува
не става само изповедание, идеология! В 1920 г. Константинополската патриаршия в своята синодална Енциклика публикува отпечата еретическа идеология = ЕРЕС = Все-ереста на икуменизма – а не "разкол"!!! А за това е необходимо: АНАТЕМА на еретика и прекратяване на общението!
Вече стана ли ясно? (да се надяваме че светна...)

И през 1924 година просто се осъществява на практика първата стъпка от програмата на тази най-отровна ерес в историята на човешкия род!
Но еретиците-матеити лъжливо и еретически учат, че тази най-отровна ерес в историята на човешкия род уж „не било ерес, а било само разкол”!
Въпрос: А защо еретиците-матеити учат, че в 1924 г. това било разкол, а не ерес?
Отговор: Защото на еретиците-матеити думата „разкол” им звучи по-оправдателно от думата „ерес” - и тези лицемери се надяват, че с тази дума те ще могат да оправдаят лъжливото еретическо и фалшиво „ръкоположение” на своя ересиарх Матей.  

Питал съм техни „богослови” и сега питам всеки, който се осмели да ми отговори:
1. Ако някой новокалендарец „епископ” днес реши да дойде при тях - те няма ли да го ръкоположат? - Или няма ли поне да му направят хиротесия?
На това еретиците-матеити отговарят: ДА, ще му направим.
2. Тогава аз питам отново: А когато първите трима „епископи” през 1935 г излязоха от ереста икуменизъм - КОЙ им направи хиротесия на тях?
На това еретиците-матеити отговарят: Никой. Но те си имаха каноничните хиротонии от преди 1924 година!

Тук изобличавам: ЛЪЖА!!! - Това е поредната лъжа на еретиците-матеити! Цялата тяхна еретическа идеология е построена върху лъжа!
- Те постоянно лъжат!
- И постоянно биват хващани че лъжат и те пак лъжат!
- И те постоянно продължават да лъжат! Безсрамие! Безбожници!...
- Една лъжа следва друга - защото едната лъжа постоянно изисква друга за да оправдае предишната. Точно както Walter Scott казва: “Oh, what a tangled web we weave...when first we practice to deceive
.” Това се превежда: "Решим ли се на измама, ние попадаме в мрежа от лъжи!" Пълна и точна илюстрация на неговите думи са еретиците матеити! Цяла мрежа от лъжи, в които те сами са се оплели и не могат да се разплетат – фалшифицират документи, за да представят като „истина” тяхната поредна лъжа! Всичките им „документи” са такива.
- Калиопий Пентаполски си признава някои фалшификации които лично е правил докато е бил матеит. После той се уморява да се мърси в тинята на техните лъжи – и ги напуска. Затова те го обсипват с лъжи и клевети.
- После Калиник Ахайски събира в цял том и изобличава огромна част от техния океан лъжи – но после размисля и не го отпечатва, за да не се възползват еретиците новокалендарци: „Вижте ги старокалендарците какви са лъжци!”...

Така и в случая с лъжливото еретическо и фалшиво „ръкоположение” на своя ересиарх Матей – те отново ни сервират ЛЪЖА!!! – Това е поредната лъжа на еретиците матеити!

А каква е Истината?
Отговор:
- Еретическото и лъжливо „ръкоположение” на техния ересиарх Матей е направено от двама старокалендарни „епископа” и един „епископ” ръкоположен в новия календар, то ест в ереста икуменизъм (през 1935) – Закинтския лъжеепископ
Ζακύνθου Χρυσόστομο Δημητρίου. Този еретик-икуменист е „ръкоположен” в самата ерес на икуменизма през 1935 г, месеци преди тримата „епископи” да кажат: „сега излизаме от ереста и ставаме православни”. На този еретик-икуменист, който е „ръкоположен” в самата ерес на икуменизма никой никога не му е правил хиротесия!
Този факт еретиците-матеити винаги го крият!!!! – те са доказани лъжци! Заловени са в много лъжи и фалшификации! – така и в този случай те лъжат и крият, че техният ересиарх Матей е “ръкоположен” от двама бивши старокалендарци и един еретик новокалендарец-икуменист
Ζακύνθου Χρυσόστομο Δημητρίου!
А ти си крайно неграмотна и не го знаеш този факт и много други факти – и, въпреки това, си толкова глупаво-горда, че си си въобразила, че си „достойна” - ти, неграмотната, уж си „достойна” да учиш нас! Ха ха ха – каква глупост плюс гордост и фантазия.

4. Ето я енцикликата на икуменическата Константинополска патриаршия, публикувана през 1920 година
http://orthodoxi-ellada.blogspot.com/2010/05/blog-post.html

Тук можеш лесно да видиш, че така наречената "новокалендарна църква" -
~ никога не е била "разкол" - както еретиците-матеевци неправославно изповядват и учат - само за да намерят начин да "оправдаят", че уж те "имат" апостолска приемственост.
~ но винаги е била ерес! Още преди своето рождение, гръцката икуменическа лъже-църква е предварително зададена като ерес! Независимо от това, че през 1923 г., Хризостом Пападопулос, ересиархът, предупреждава, че ако те променят календара, то това ще бъде "разкол" – а година по-късно той сам го налага на гръцкия народ – със своя еднолична заповед и против съборното решение на Църквата на Гърция.

По заповед на Хризостом Пападопулос, неговият шпионин Евгений Томброс прокара сред матеевците думите на Хрисостом Пападопулос, че уж „ереста икуменизъм не била ерес, а била «разкол»” – и еретиците матеити държат и до днес това еретическо изповедание на Хризостом Пападопулос.
-
Обаче истината е, че: Тази ерес е предварително зададена като ерес! - виж първата точка на нейната програма. Тя възниква = е родена като ерес.
http://orthodoxia-ellados.blogspot.com/2010/05/020.html
- Тя не се развива "от разкол към ерес", както лъжливо изповядват еретиците матеевци и други като тях, но
- тя се развива: От ВСЕ-ерес - до антихриста!
http://orthodoxia-ellados.blogspot.com/2010/05/015.html

Тази ВСЕ-ерес НИКОГА не е била разкол!
Тя ВИНАГИ е била ерес на ересите = ВСЕ-ерес!
- И ВИНАГИ е водела до антихриста!
А фактът, че
матеевците не я характеризират като ерес от самото начало на публикуването на енцикликата от 1920 г., а като разкол - означава, че от самото начало те са еретици икуменисти, а също така и лицемери - затова, че те се представят като "борци против икуменизма" – точно по същия начин, както правят еретиците киприянити-икуменисти.

Или, може би,
ти считаш, че не е така?

Тогава ми кажи: кога това не е било ерес? КОГА тя не е водела до антихриста?
- Може би, когато е била предварително зададена?
Не! Това е уникална ерес! - И тя е била предварително зададена точно, и само с тази цел: Да доведе света по религиозен път – до поклонение на антихриста!
- Или ти ще отречеш това и с много умни думи ще се опиташ да направиш същото нещо, което са се опитали да направят сатанистите, които предварително са я задавали: да СКРИЯТ истинската същност на ВСЕ-ереста под замаскиран вид?
Накратко: ще се опиташ чрез умни думи да опишеш стъпките на сатанистите - една след друга - тъй както те стъпка по стъпка са ПОКАЗВАЛИ този замаскиран вид на
ВСЕ-ереста на целия свят - така че хората по света постепенно бяха измамени от външния вид и не забелязаха СЪЩНОСТТА на ВСЕереста?
Тоест - ти искаш ние сами да им помогнем да ни измамят?
- Така че ние, като заблуждаваме сами себе си, да им помогнем да постигнат своя глобален план?
(-:
Ако ти имаш такова желание - аз нямам!

И така - истината е ясна!
Който иска да бъде сляп - нека бъде. Но не се опитвай да ме принудиш да не виждам очевидното!


5. Ние сме прекратили общение с Калиник Сарандопулос и неговите последователи, защото всичките "епископи" и останалите "свещеници" и последователите му са отпаднали от Истинно-Православната Църква и са паднали в ереста на икуменизма=киприянизма - под собствената си анатема обявена от Синода през 1998 г. | EN | RU | GR | BG |

По този начин, истинните представители на Църквата (на Истинния Синод на Хризостом) оставаме само ние, тази малка "шепичка" Истинни Православни Християни.

Това стана точно по същия начин, както преди точно 90 години (1924), цялото духовенство и миряните на гръцката църква отпаднаха от Православната Църква на Господа Исуса Христа и паднаха в ереста на икуменизма. А в Истинно-Православната Църква на Господа Исуса Христа останаха само 4 или 5 Истинни Православни Свещеници и голям брой верни на Господа миряни.


На думите, които написах сега може да се смее, който иска, но Сам Господ е дал свидетелство за истината, която съм написал - че тази малка "шепица" верни свещеници и миряни са истинните представители на Светата Негова Църква на земята. Защото Господ е показал от небето - защото Той именно на тях е дал Третото Божествено Явление на Светия Кръст Господен в небето на Атина

Точно така сме и ние днес, 90 години след това събитие - защото Господ няма да прави всеки път едни и същи чудеса за едно и също събитие! Един път е достатъчно!


6. Сега разбра ли каква глупост се опитваш да ни предложиш?
Ти сама ли измисли тази глупост и по твоя инициатива ли идваш да ни „поучаваш” на такова безумие – или те изпраща твоя „чичо” (
thios) Стефанос от Атина?
Без съмнение той е, който те изпраща, защото се крие зад твоя гръб и се страхува да излезе очи в очи пред мен и да ми предложи същата тази глупост! Защо? Защото (като всички еретици-матеити) се страхува, че ще го разоблича за ереста му, за еретическото му изповедание, че уж ереста икуменизъм (най-отровната ерес в историята на човечеството!) уж „в начало не била ерес, а била само разкол”! Еретиците-матеити ме познават много добре – и затова бягат и се крият от мен, защото знаят, че съм много добре информиран за всичките им измами – и винаги ги бия по лицето С ФАКТИ!
Казах – познават ме много добре, защото не един и не двама са били разобличени открито от мен по този начин, като винаги съм ги бил по лицето С ФАКТИ – и затова са бягали и не са знаели какво да отговорят от срам, и същото прави сега и този твой „чичо” (
thios) Стефанос от Атина!

Питал съм много пъти и мнозина от тия надути глупави „умници”, но никога и никой от тях не са могли да ми отговорят, а винаги и всички те са побеснявали от фактите и са започвали да ме наричат с обидни имена – питал съм ги: „Ако дойде сега при вас някой еретик-икуменист (или както ги наричате „новокалендарец”, за по-оправдателно, защото се боите да ги наречете еретик икуменист, понеже това бие директно по Матей-еретика икуменист) – ако дойде сега при вас такъв „епископ”, няма ли да му направите хиротесия, приемайки го от ереста?”
Отговарят: „Ще му направим.”
Питам: „А на тримата които излязоха от ереста през 1935 г., Хризостом Кавуридис, Германос Димитриадос и Хризостом Закинту – кой им направи хиротесия? Кой ги прие от ереста?”
Кават: „Никой, ама те си имаха хиротониите преди да паднат в новокалендарния разкол” (боят се да кажат, че не е разкол, а ерес – защото бият директно по еретика Матей Карпатакис!)
Отговарям:
- ПЪРВО: ЛЪЖА! Ти си лъжец! Истината е друга! Истината е, че само ДВАМАТА - Хризостом Кавуридис и Германос Димитриадос са имали ръкоположения за Епископ преди да паднат в ЕРЕСТА икуменизъм – само ДВАМАТА! А третият - Хризостом Закинту - е „ръкоположен” за „епископ” вътре в самата ерес икуменизъм няколко месеца преди тримата да кажат: „излизаме и ставаме православни”. Следователно: От кого е „ръкоположен” Матей Карпатакис? – от двама „старокалендарци” (както вие наричате еретиците-икуменисти) и от един еретик-икуменист, на когото (както и на другите двама), никой никога не е правил хиротесия!
- ВТОРО: Винаги, когато някой Епископ падне в ерес, той престава да бъде Епископ. АКО СЕ ПОКАЕ след това – трябва някой Православен Епископ да го приеме в Църквата! Сега Калиник, ако се покае, че падна в ереста киприянизъм – това не е достатъчно, за да стане православен, защото това е като барон Мюнхаузен сам да се извлече за косата от блатото на ереста – НЕ, ТАКА НЕ СТАВА! Добре е покаянието му - но трябва още и да го приеме някой в Църквата! А тия тримата никой не ги е приел! ТЕ ДАЖЕ НЕ СА СЕ ПОКАЯЛИ (!!!) ЗА СВОЕТО ПАДЕНИЕ В ЕРЕСТА! НАПРОТИВ: Гордо са се блъскали в гърдите че са „изповедници на вярата” - сатанинска гордост на неразкаяни еретици!!!

Какво отговарят еретиците-матеити, когато им разкривам тези ФАКТИ и това Православно изповедание на вярата?
Отговор: НИЩО! Само побесняват и бягат – или, подтиквани от сатаната, започват да ме обсипват с кал, обидни думи, клевети!!! На гръцки клеветник се произнася ДИАВОЛОС! Нали така?

Така че твоите матеити:
- ПЪРВО – са еретици, защото не изповядват, че икуменизмът, който е най-злата ерес, че е ерес, а я наричат „разкол”, за да оправдаят лъже-ръкоположението на Матей Карпатакис,
- ВТОРО – те също така са и НЕръкоположени! Те са „чичовци”, „барбадзидес”: твоят барба Стефанос, барба Андреас итн...

ЗАТОВА – когато поискаха от Руснаците общение – Руснаците им поставиха УСЛОВИЕ: Да изпратят ДВАМА от тях в Америка – а не един! И матеевците се подчиниха на това условие! – и изпратиха ДВАМАТА свои „епископи” Калист Коринтски и Епифаний Кипърски в Руската диаспора – и Руснаците ги РЪКОПОЛОЖИХА! И после ОТ ДВАМАТА бяха ръкоположени ВСИЧКИ матеевски „епископи” а Архиепископ Андрей беше ръкоположен в монастира „Свети Архангели” в Атикя, Коринтийска. Този факт е добре известен в монастира „Свети Архангели” – но матеевците укриват и това също!
Ето така – на лъжа, измама, заблуди, укриване на факти – е изградена цялата матеевска еретическа идеология!
 
Но после матеевците се отрекоха от ръкоположенията си – от гордост и ерес (която ерес описахме по-горе) - а Църковния Канон повелява: Който Епископ (или клирик) се отрече от своето ръкоположение – престава да бъде Епископ (или клирик)! Точка!
Точно затова ВСИЧКИ ТЕ са „чичовци”, „барбадзидес” = барба Стефанос, барба Андреас итн...

7. Ето защо:
- на твоя „чичо” (
thios) Стефанос от Атина - му кажи: Да не ме предизвиква, за да не изоблича публично всичките матеевски измами! Нека да не ме предизвиква! Той и компаньоните му и без това знаят, че съм много добре информиран за всичките им измами и винаги ги бия по лицето С ФАКТИ
И същевременно го успокой: НЯМАМ ВРЕМЕ повече да се занимавам с матеевски глупости – а също и не желая да цапам сайта GOC-NEWS с матеевските измами и глупости, предпочитам сайта да си остане така както е!
- на твоя „чичо” (
thios) Стефанос от Атина - му кажи, че ние можем да го приемем в Църквата, но само при условие, че първо се покае за своята ерес матеизъм и публично изповяда, че матеизмът е ерес и че ереста икуменизъм никога не е била разкол, а винаги е била ерес – още от 1920 година, когато е публикувана антихристовата енциклика.
- на твоя „чичо” (
thios) Стефанос от Атина - му кажи, че ние можем да го приемем в Църквата при условие, че се покае така публично за своята матеевска ерес! Под това условие, ние можем да го приемем в Църквата с крайна икономия: с хиротесия - и ние няма да го ръкополагаме както бяха ръкоположени ДВАМАТА епископи Калист Коринтски и Епифаний Кипърски в Руската диаспора (Именно затова руснаците поставиха условието да дойдат ДВАМА, а не един!), и както после бяха ръкоположени ВСИЧКИ матеевски „епископи” а архиепископ Андрей беше ръкоположен в монастира „Свети Архангели” в Атикя Коринтийска. Но после те се отрекоха от ръкоположенията си – от гордост и ерес (която ерес описахме по-горе)

~~~~~~~~~~~

ЗАБЕЛЕЖКА:
Дори едната само хула на матеевците против Светия Дух е достатъчна за тяхното низвергване в ада вечен – и тях самите, и техните поддръжници и последователи – за това, че те духоборчествуват, отхвърляйки Светостта на Нетленния Свети Филарет Ню-Йоркски и Божествената Благодат на Светия Дух, действаща чрез него (и неговите Нетленни Свети Мощи)!

~ А защо те духоборчествуват, отхвърляйки Светостта?
Отговор: Защото именно под негово ръководство на 18/31 декември 1969 Синодът на Епископите на РПЗЦ по Благодатта и внушението на Дух Светий разобличи и разби на прах всички матеевски клевети за уж "неканоничността" на архиерейските хиротонии на блаженнопочившия Архиепископ Акакий и последващите хиротонии на Епископите!

А след разкола на Авксентий Пастрас, Синода на Епископите на РПЗЦ остана в общение със Синода на Хризостом Киусис – за което аз лично (Свещенник Иоан Василевски) свидетелствам за проведения от мене пред много свидетели телефонен разговор през 1992 г. с Митрополит Виталий (приемникът на Свети Филарет), когато той каза на всички нас: „Дали ще се присъедините към нас, или към гърците (Синода на Хризостом Киусис – само за тези гърци ставаше дума и за никакви други!),
това е едно и също нещо – защото ние сме ЕДНО! Но идете при тях, защото те просто географски са по-близо до вас!
”

~~~~~~~~~~~

Казах че еретиците-матеити ме познават много добре – и затова бягат и се крият от мен, защото знаят че съм много добре информиран за всичките им измами и винаги ги бия по лицето С ФАКТИ! Нали така?
Хайде сега върви си и му кажи на твоя „чичо” (thios) Стефанос от Атина – да не ме предизвиква да го изобличавам публично за ереста му - и за това да не ми се появява пред очите, ОСВЕН ако се покае за своята ерес матеизъм и публично изповяда, че матеизмът е ерес, и че ереста икуменизъм никога не е била разкол а винаги е била ерес – още от 1920 година, когато е публикувана антихристовата енциклика.
Ако не – тогава ТОЙ Е ЕРЕТИК! АНАТЕМА! Не се опитвай да ни дърпаш от Църквата и да ни влачиш в неговата ерес!
Твоят урок по глупост, който ти се опита да ни предадеш – не успя!  (((-:

Ти си била в Църквата – а сега си изскочила от Църквата и си се бухнала в ереста матеизъм, защото очевидно си от числото на тия неграмотни миряни гърци, които знаят само „разлика 13 дни” - и затова толкова лесно скачат от Църквата - в различни ереси и разколи защото си мислят, че уж „църквата се състои от клонки, разделени помежду си и, затова може да се скача от клон на клон”. По този начин, те са еретици, които изповядват икуменизма вътре в стария календар – те са неграмотни и не знаят, че:
- Църквата е Едно и Неделимо Тяло на Господа Иисуса Христа и Негова Непорочна Невеста без петно (Ефес.5:25-27), Която няма нищо общо нито с ереси нито с разколи: www.virt.us/TheChurch
Очевидно и ти си от числото на тези неграмотни миряни гърци - затова ти също вярваш като тях “Бивш член на GOC-K сега с GOC-Арх. Стефанос” = ФАКТ ти тук разкриваш себе си, че ти еретически и неграмотно вярваш, че уж „било възможно да съществуват едновременно две GOCs” - и затова:
а) ти самата направи тази глупост - излезе от Църквата www.virt.us/TheChurch - и се хвърли с главата надолу в ереста матеизъм
б) не само, но и още повече - ти и на нас се опита да предадеш същия урок по глупост – но този твой опит не успя! (((-:

Хайде – добър път! И добро покаяние!

+ Свещеник Иоан (Василевски) – Университетски Преподавател и изследовател
+ Ιερεύς Ιωάννης (Vasilevski) – Καθηγητής Πανεπιστημίου και Ερευνητής 

свържете се с нас >>>

EN | RU | GR | RO | SR | BG 

 

 
 

 

 
 

За връзка
с нас
!
EN|RU|GR|RO|SR|BG

 
   

 

КАЛИНИК ИЗВЪРШИ УНИЯТА С КИПРИЯНИТИТЕ
И ТАКА САМ СТАНА КИПРИЯНИТ
В СЛУЖБА НА АНТИХРИСТА!
Прочетете повече:
|
EN | RU | GR | BG |

Изтеглете като
PDF :
www.virt.us/ArchiKATAskopos_PDF.en
www.virt.us/ArchiKATAskopos_PDF.ru

www.virt.us/ArchiKATAskopos_PDF.gr
www.virt.us/ArchiKATAskopos_PDF.bg


СУПЕРМЕМОРАНДУМ
на антихриста

Изтеглете като PDF:
| EN | RU | GR | BG | RO |

 
 

 
 


АНАТЕМА
на киприянитите!

| EN | RU | GR | BG |


Изтеглете като PDF

| EN | RU | GR | BG |

 
 

 
 

       
МАТЕИЗМЪТ Е ЕРЕС!
След падението на Калиник Сарандопулос в ереста киприянизъм, еретици-матеити правят циркови трюкове (бесовска извратливост), за да съблазнят малкото останали Истинни Православни в ереста матеизъм
.
 
Прочетете повече:

| EN | RU | GR | BG |
Изтеглете като PDF
| EN | RU | GR | BG |

 
 

 
          
Низвержение
на митрополит оропоски
Киприян (Гръцкия оригинал)

 

Изтеглете като PDF

 
 
 

 
 

       
КОЕ действие е от Свети Дух -
и кое от човеците?

Страшно Божие знамение
- Низвергнат и под анатема за ереста, Киприян издъхнал неразкаян,
тялото му станало на кокал – не могли даже да му затворят устата –
страшно
зрелище
!


 EN | RU | GR | BG 

 
 

 
 

       
Как и защо сборището
се опитва
да съди

някого, който
не принадлежи
към него (Пс.25:5)
 

Самозвани съдници в дрехи на епископи, се опитват чрез страх да държат свещениците си и да манипулират техните съвести. (Това тук 
не е единствен
 случай! Сборището преследва само Православни Свещеници – а също и миряни!)


 EN | RU | GR | BG
 

 
 

 
 

       
Калиник и другите с него –
нямат канонични ръкоположения!


Официално ПРИЗНАНИЕ на Калиник Сарандопулос – за себе си и за другите с него, че всичките те нямат канонични ръкоположения - (то ест по неговото собственно признание – той де факто НЕ Е епископ!
Но тогава – тези, които то поменават – КОГО в същност поменават?...)

 Изтеглете като PDF
 EN | RU | GR | BG

 
 

 
 

       
ЕРЕС
на Калиник

= война против покаянието
= война против Спасението
- Тази ерес учи че уж еретиците нямали били нужда да се каят за да бъдат приети в Църквата.
За да стане това уж било достатъчно само православно изповедание на вярата.
ЕРЕСТА на Калиник - това е една война против самите основи на Християнството!

Изтеглете като PDF

EN | BG

 
 

 
 

       
Хризостом, Калиник
и тези с тях

НИКОГА не са били гонени за Вяра!

Но те показаха своите
истински лица:
-
ГОНИТЕЛИ на Православните!

Изтеглете като PDF

| EN | GR | RU | BG |

 
 

 
         
Към 7.000-те мъже
които Си остави Бог
които не преклониха коляно пред идолита
и с устата си
не ги целуваха

(3Царства
.19:14-18).

 EN | GR

Изтеглете като PDF
 EN | BG
 
 
 

 
         
Разложение
на църквата Γ.Ο.Χ. Гърция (Синод на Каллиник)

 EN | GR

Изтеглете като PDF
 EN | GR | BG

 
 
 

 
 

       
Шестата Точка
не вярвайте никога на отстъпниците "епископи" от Синод-К -
каквото и да ви говорят, каквито и документи да ви показват - защото те безсъвестно лъжат

(Фотий Маратонски и др)!
EN | BG

Изтеглете като PDF

 EN | BG

 
 
 

 
 

За връзка
с нас
!
EN|RU|GR|RO|SR|BG

 
   
 

 

 
 

 
  

 

Copyright © 2014 www.gocnews.info All Rights Reserved.
 

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape